Az ötlet alapja az a köztudatban mélyen beágyazott érzés, melyet az ismert magyar múltban eredendő törésnek tartunk. Ez a Koppány-István konfliktus, melynek végső csatája fizikai síkon Veszprém körzetében zajlott. Nem ismerjük és pontosan soha nem is fogjuk ismerni a pontos tényeket. Nem is sorolom fel, hányféle megközelítés létezik, politikai, vallási, eszmetörténeti síkon. A szimbolikus emlékmű elvonatkoztat a konkrétumoktól, se alá, se fölé nem akarja értékelni az eseményt, a konkrét megjelenítésnek az az oka, hogy személyesebbé, megfoghatóbbá tegye és mélységében ábrázolja a magyar lelkiség kettősségének megbékélését.

Ők akkor és ott 997-ben a Sóly-királyszentistváni csatatéren ellenfelek voltak, de eltelt ezer esztendő és mi már látjuk mindkettőjükben a jót, a jóra törekvést. Mi, mai magyarok mindkettőjük örökösei vagyunk és a mi lelkünkben e két fél egy igaz egésszé áll – állhat – össze! KÉT EMBER EGY HAZA!

Veszprémben kerül felállításra a liget benne a szoborral, de mondanivalója kiterjed az egész Kárpát-medencére! Ezért szeretnénk, ha minél többen éreznék jelentőségét.

A Megbékélés ligete „tele van” szimbolikával. Ezredéves csatának, két rokonnak állít emléket, melynek csak az egyik tagját ismerjük igazán a másikról csak találgatunk. A magyarság lelkületének lenyomatát is szimbolizálja a szobor. Olyan helyen lesz felállítva, mely István első püspökségének székhelye, olyan helyen, ahol értékes avarkori leleteket tártak fel (Avar utca) és olyan művész készíti, aki Kárpátalján, Munkácson él, kisebbségi létben. Keleten a Vereckei-hágón Ő alkotta az emlékművet, most itt nyugaton is farag egy olyan szobrot, mely a teljes magyarsághoz szól. Így hatvan körül már nem vagyok naiv, tudom, hogy ahány támogatója, legalább annyi ellenzője van és lesz az ötletemnek, de meggyőződésem, hogy legalább egy ilyen emlékműre szükség van! A várkapun a Hősök kapuján szerényen és megkopva áll egy emléktábla 1997 óta, melyet az ezeréves jubileumra a Szent György lovagrend állított. Tisztelet nekik, de meggyőződésem, hogy ennek az eseménynek, ennek a korszaknak ennél több „jár”.

További részletek itt találhatók: https://www.szelesteyfamilia.hu/aktualitasok/egyeb-munkaim/koppany-istvan-szobor-tervezet.html

Terveink az ügy megismertetésére Európa 2023-as Kulturális Fővárosában:

A marketing stratégia kidolgozására és „üzemeltetésére” felállítunk egy szakmai stábot. Ötletekből nincs hiány, csak meg kell találni a leginkább hatékony formákat.

...

Helyi legendák és valóságok a 997-es csata felvonulási területén. Veszprém környékének települései mind magukénak érzik e nevezetes eseményt.

...

 

Állapotjelentés 2021. őszén

Két éve indult el a veszprémi István-Koppány szobor ötletének megvalósítása.

...

 

Állapotjelentés 2022. szeptember végén

Amitől tartottunk, bekövetkezett:
Kisebb léptékű alkotást kell megcéloznunk.

...

 

Állapotjelentés 2022. november 20-án

Szobor helyett emlékmű:

...

 

Állapotjelentés 2023. május 16-án

Elkészült István és Koppány jelképes közös trónja, mely a bennünk élő kettősséget akarja megbékéltetni az ő közös emlékük fentartása és egymás tiszteletben tartása jegyében.

...