Az ötlet alapja az a köztudatban mélyen beágyazott érzés, melyet az ismert magyar múltban eredendő törésnek tartunk. Ez a Koppány-István konfliktus, melynek végső csatája fizikai síkon Veszprém körzetében zajlott. Nem ismerjük és pontosan soha nem is fogjuk ismerni a pontos tényeket. Nem is sorolom fel, hányféle megközelítés létezik, politikai, vallási, eszmetörténeti síkon. A szimbolikus emlékmű elvonatkoztat a konkrétumoktól, se alá, se fölé nem akarja értékelni az eseményt, a konkrét megjelenítésnek az az oka, hogy személyesebbé, megfoghatóbbá tegye és mélységében ábrázolja a magyar lelkiség kettősségének megbékélését.

...

Terveink az ügy megismertetésére Európa 2023-as Kulturális Fővárosában:

A marketing stratégia kidolgozására és „üzemeltetésére” felállítunk egy szakmai stábot. Ötletekből nincs hiány, csak meg kell találni a leginkább hatékony formákat.

Nagyon lényeges momentum számomra, hogy a létrehozás során minden beérkező forint a szobor létrehozására fordítódjon. Ehhez csak hozzáadni lehet!

Minden csatornát szeretnénk megmozgatni annak érdekében, hogy aki érdemesnek találja a megvalósuló mű szellemiségét az tudjon róla és lehetőségeihez mérten támogatni tudja. Kérünk benneteket Ti is, Önök is segítsenek ebben.

Szeretettel várunk meglévő csapatunkhoz önkéntes jelentkezőket, akik célunkkal egyetértenek és velünk együttműködve vállalják az ügy propagálását. Nagy szükségünk lenne a közösségi illetve országos hatókörű médiában jártas és kapcsolatokkal rendelkező munkatársakra, mert ezen lehetőségek hiányában nagyon nehéz és lassú folyamat elérni a nyilvánosságot.

Veszprémben ma minden az EKF-ről, közérthetőbben a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa megrendezéséről, ennek égisze alatt megvalósuló fejlesztésekről, programokról szól. Mi is azt szeretnénk, ha 2023-ban Európa Kulturális fővárosában a Megbékélés ligetében állna Szent István és Koppány herceg szobra.

Az istvankoppany.hu honlap a törzsbázis, emellett a Honismereti Egyesület, illetve a szelesteyfamilia.hu honlapokon folyamatosan tájékozódhatnak az érdeklődők az aktuális eredményről és az adakozók nevéről.

Terveink szerint a szobor alapkövében elhelyezett időkapszulában digitális adathordozón, minden ehhez hozzájáruló adományozó neve szerepelni fog.

Azért választottuk ezt a formát, mert a tényleges közakarat megnyilvánulása, csak az önkéntes adományozás útján lehetséges. Ha ez megvalósul, akkor a plusz költségek fedezéshez, már pályázunk egyéb lehetőségekre is.

Szelestey P. Attila
ötletgazda és támogató

Helyi legendák és valóságok a 997-es csata felvonulási területén. Veszprém környékének települései mind magukénak érzik e nevezetes eseményt.

...