Az ötlet alapja az a köztudatban mélyen beágyazott érzés, melyet az ismert magyar múltban eredendő törésnek tartunk. Ez a Koppány-István konfliktus, melynek végső csatája fizikai síkon Veszprém körzetében zajlott. Nem ismerjük és pontosan soha nem is fogjuk ismerni a pontos tényeket. Nem is sorolom fel, hányféle megközelítés létezik, politikai, vallási, eszmetörténeti síkon. A szimbolikus emlékmű elvonatkoztat a konkrétumoktól, se alá, se fölé nem akarja értékelni az eseményt, a konkrét megjelenítésnek az az oka, hogy személyesebbé, megfoghatóbbá tegye és mélységében ábrázolja a magyar lelkiség kettősségének megbékélését.

...

Terveink az ügy megismertetésére Európa 2023-as Kulturális Fővárosában:

A marketing stratégia kidolgozására és „üzemeltetésére” felállítunk egy szakmai stábot. Ötletekből nincs hiány, csak meg kell találni a leginkább hatékony formákat.

...

Helyi legendák és valóságok a 997-es csata felvonulási területén. Veszprém környékének települései mind magukénak érzik e nevezetes eseményt.

...

 

Állapotjelentés 2021. őszén

Két éve indult el a veszprémi István-Koppány szobor ötletének megvalósítása.

...

 

Állapotjelentés 2022. szeptember végén

Amitől tartottunk, bekövetkezett:
Kisebb léptékű alkotást kell megcéloznunk.

A színfalak mögött tovább folyt a munka. Sikerült felvennünk a kapcsolatot egy 2023-ra tervezett giga-rendezvény szervezőivel. Sajnos ezúttal sem született kivétel. Nem sikerült közös asztalhoz ültetni a rendezvény és a befogadó helyszín képviselőit. Folyamatosan elbeszéltünk egymás mellett.

Eközben a leendő szobor készítését vállaló művész érthető oknál fogva elvesztette hitét a megvalósulásban – hiszen közel három év telt el a megkeresése óta – és lemondta a munkát.

Nekünk is be kellett látnunk, amit már sokan az elején megjósoltak, hogy több tízmilliós összeget nem tudunk erre a célra összeszedni. Minket sem lepett meg e tény, de az, hogy a honlapunkat megtekintő közel 18 000 érdeklődőből két és fél év alatt az alap 600 000 Ft-os adományon kívül mindösszesen 200 000 Ft folyt be, erre nem számítottunk.

dr. Tölgyesi József lelkes kis csapatunk oszlopos tagja említette Turi Török Tibort, aki közismerten nagylelkű a magyar történelemhez kapcsolódó ötletek megvalósításában. Meglátogattuk Keszthelyi műtermében és azonnal ontotta ötleteit és biztosított bennünket segítségéről.

A „monumentális” kőszoborról lemondva jóval kisebb léptékű alkotásról van szó, de Tibor elkötelezettsége a téma iránt, és művészi kvalitása garancia a minőségre.

Elsődleges célunk a Megbékélés ligetének létrejötte, hogy legyen egy hely a Kárpát-hazában, ahol „címkézve van” a megbékélés magyar és magyar között.

Számtalan helyen járva és számtalan emberrel beszélve sokszor hallottuk az a közhelyet, hogy nincs ilyen el kell menni a falig a megbékélést sokan a megalkuvás szinonimájaként használják. Ezt látjuk most magunk körül. „Aki nem úgy gondolkodik, ahogy mi az gazember...” – hát nem így van. Én is konzervatív, hagyománytisztelő a magyar múlt értékeit mentő embernek tartom magam, de azt is látom a történelmünk a bizonyíték rá, hogy sem embertársainkat, sem a külvilágot nem lehet figyelmen kívül hagyni. Mai globalizált világunkban még kevésbé, mint régen. Az önrendelkezésünk joga mellett, vannak témák, elsősorban a glóbusz eltartó ereje, energiatartalékai kapcsán, amelyek közös megoldást kívánnak. Persze a megoldás lehetőségei több irányúak lehetnek, de ezeket a megoldásokat, csak konszenzus útján az emberség mindenek feletti betartásával szabad létrehozni. Vitatkozni lehet és kell, de egymást gyalázni sekélyes dolog. A Megbékélés ligete oázis és origó szeretne lenni, ahová érkezve az ember elgondolkozik. Nem a politikán, nem a vagyonszerzésen, nem a kiskapukon nem a másik kijátszásán, hanem az egymás iránti tiszteleten. A megbékélés, megegyezés a mérték, mely nem elvtelen tolerancián alapul, hanem a szélsőségek mellőzésével a közös értékek megtalálására irányul.


 

Állapotjelentés 2022. november 20-án

Szobor helyett emlékmű:

...

 

Állapotjelentés 2023. május 16-án

Elkészült István és Koppány jelképes közös trónja, mely a bennünk élő kettősséget akarja megbékéltetni az ő közös emlékük fentartása és egymás tiszteletben tartása jegyében.

...